top of page

S

Wat is SASZ-support

Op 1 februari 2016 is SASZ-support als bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarmee officieel van start gegaan. SASZ-support staat voor Saskia Administratieve Support Zorg en is gericht op het bieden van administratieve ondersteuning op maat in de zorgsector.

 

 

Motivatie

 

SASZ-support is opgericht omdat ik beschik over een schat aan administratieve ervaring binnen de gezondheidszorg die ik niet verloren wil laten gaan.

 

Ik zie veel ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg die leiden tot een enorme toename van de  werkdruk van professionals waardoor ik van mening ben van toegevoegde waarde te kunnen zijn in de administratieve ondersteuning van vrijgevestigd psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, artsen en psychiaters, maar ook binnen wijkteams, WMO-activiteiten, kleinere zorginstellingen en in de ondersteuning van pgb-ers.

 

Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar de pagina’s Doelgroep en Diensten

 

Oprichter en drijvende kracht achter SASZ-support is Saskia Wisman, geboren in Zeist in 1959.

Behandelen levert u financieel meer op dan administreren. Als professional is uw tijd te kostbaar om die aan allerlei administratieve taken te besteden. U kunt er voor kiezen die taak (of een deel ervan) voor u te laten verzorgen.

 

U kunt bij SASZ-support terecht voor een ruime verscheidenheid aan administratieve diensten. Een overzicht daarvan treft u aan op de pagina diensten.

SASZ-support kan ook  worden ingehuurd door kleine organisaties die op projectmatige basis behoefte hebben aan administratieve ondersteuning.

 

Als professional in de zorg  bent u daardoor per cliënt steeds meer tijd kwijt aan admini­stratieve afhandeling, waardoor er voor uw oorspronkelijke taak, het behandelen van cliënten, steeds minder tijd resteert. Dit is voor u niet alleen verlieslijdend, maar vooral ook frustrerend. U bent immers opgeleid om te behandelen en niet om allerlei administratieve taken uit te voeren.

Binnen de gezondheidszorg vinden enerzijds grote bezuinigingsoperaties plaats en anderzijds neemt de administratieve belasting meer en meer toe. Deze ontwikkeling leidt tot steeds meer administratieve diversiteit en belasting voor u als professional. Een goed voorbeeld hiervan is de enorme toename van de administratieve belasting als gevolg van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015.

D

01

02

03

Doelgroep

Opleiding

Kennis van systemen

 

 • Neozis (medisch informatiesysteem)

 • ManageWare Pro

 • Jeugdportaal H10 Inkoopbureau

 • Stipter MO-platform

 • Zorg-Portaal

 • Jeugd-Ned (ZorgNed)

 • Vecozo

 • Zorgdomein

 • Zorgmail

 • Careweb, elektronisch patiëntendossier (GGZ)

 • Psygis, patiëntendossier (GGZ)

 

 

 

Cursussen en trainingen

 

 • Medische terminologie

 • Microsoft Office (1e kwartaal 2016 volledig bijgeschoold)

  • Outlook

  • Word basis en vervolg

  • Power Point

  • Excel basis

 • Office 365

 • Telefoon- en communicatieve trainingen

 • Omgaan met verbale agressie

 

 

Vooropleiding

 

 • Havo

Administratieve Support Zorg

W

(Werk)ervaring

Meest recente werkervaring

 

Sinds de transitie binnen de jeugdzorg (1 januari 2015) verloopt het registratie- en declaratieproces via de gemeente waarin een kind woonachtig is (conform het woonplaatsbeginsel). Bijna elke gemeente heeft m.b.t. het registreren en declareren van de zorg eigen regelgeving ontwikkeld en veel gemeenten werken via een eigen “zorgportal”. Het opzetten van een goed functionerend systeem voor een landelijke zorgaanbieder die te maken heeft met gemeenten uit meer dan 20 regio’s, is dus een enorme uitdaging.

 

Voor een kindergezondheidscentrum in het midden van het land houd ik mij momenteel bezig met het opzetten, inrichten en uitvoeren van het declaratieproces, vanaf de ontvangst van de verwijzing tot het moment dat de behandeling kan worden afgesloten en gedeclareerd. Onderdeel van de werkzaamheden is ook het onderhouden van contacten met gemeenten en het aanleveren van productieuitvraag aan de verschillende gemeenten.

 

Eerdere werkervaring

 

Daarnaast heb ik zeer ruime administratief-secretariële ervaring, opgedaan in verschillende functies binnen de sectoren:

 

2007 - 2015

Gezondheidszorg: GGZ-instelling voor psychiatrie en verslavingszorg te Bilthoven

 • medisch secretaresse

 • secretaresse 1e geneeskundige

 • afdelingssecretaresse afdeling dubbele diagnose

 

2001-2007

Arbodienstverlening: Arbodienst te Utrecht

 • rayonassistente

 • medewerker verzuimdesk

 

1999-2001

Schoonmaakbranche: Schoonmaakbedrijf te Utrecht

 • medewerker (personeels)administratie

 

1992-1999

Notariaat: Notariskantoor te Utrecht

 • secretaresse t.b.v. de familiepraktijk

 

1977-1992

Onderwijs: School voor kort, middelbaar en hoger laboratoriumonderwijs te Utrecht

 • medewerker directiesecretariaat en studentenadministratie

Werkervaring/Ervaring
Voor wie/Doelgroep
Contact
Wat is Sasz-support

C

CONTACT MIJ

06 - 20 599 115

Bericht ontvangen!

Accuraat
Organiseren
Administratie
Home
Opleiding
Diensten

o

Diensten

Maatwerk

 

SASZ-support levert maatwerk: wilt u een enkel onderdeel van één van onderstaande “gebieden” afnemen of heeft u juist behoefte aan andere administratieve ondersteuning? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

 

Diensten

 

SASZ-support biedt ondersteuning t.a.v. het

 

 • aanmelden, registreren, administreren en declareren i.h.k.v. de Jeugdzorg

  • het verzorgen van het hele proces van aanmelding (aanvang behandeling) tot declaratie (einde behandeling) van cliënten bij betreffende gemeenten  (evt. via zorgportals)

  • aanleveren van de productieuitvraag van gemeenten

  • onderhouden van contacten met gemeenten

 

 • opzetten en uitvoeren van declaratieprocessen (ook Jeugdzorg)

  • het maken van overzichten m.b.t. tarieven, kortingspercentages en evt. productcodes; het maken van formats t.b.v. facturen/declaraties. Het versturen (al dan niet elektronisch) van facturen, bewaken van betalingstermijnen en verzorgen van aanmaningen

 

 • opzetten en inrichten (optimaliseren) van administratieve  processen

  • het organiseren van uw administratie door het aanmaken van mappen per specifiek onderwerp, het maken van formats t.b.v. correspondentie; het inrichten van uw e-mail en de Outlookagenda d.m.v. goede planning van afspraken, taken en het instellen van alerts

 

 • organiseren van uw persoonlijke (financiële) administratie

  • het ordenen c.q. opruimen van uw persoonlijke (financiële) administratie tot een overzichtelijk geheel, zowel voor  uzelf als voor derden (bijv. accountant, belastingdienst)

 

 • verzorgen van (medische) correspondentie *

  • uitwerken van (digitaal ingesproken) intake’s, onderzoeks- en gespreksverslagen, brieven, dictaten, memo’s e.d. op basis van digitaal aangeleverde stukken 

  • * hiervoor is –indien gewenst- een digitale dictafoon beschikbaar

 

 

Neem voor informatie vrijblijvend contact met mij op.

Werkwijze

 

Mocht uw interesse na het lezen van de voorgaande informatie zijn gewekt en wilt u nagaan of SASZ-support ook iets voor u zou kunnen betekenen, neemt u dan contact met mij op.

 

Wij plannen dan een afspraak voor een oriënterend gesprek waarin u uw wensen kenbaar maakt. Op basis daarvan wordt een Plan van Aanpak opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd m.b.t. de

 • tijdsduur

 • taken

 • evaluatie

 • kosten

Pas daarna besluit u of u uw werkzaamheden door SASZ-support wilt laten uitvoeren.

 

Contact

 

U kunt mij bereiken van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 06- 20 599 115. Mocht u mijn voicemail treffen, spreekt u dan een boodschap in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

 

Liever mailen? Dat kan natuurlijk ook. U kunt hiervoor het contactformulier invullen dat u vindt op de contactpagina van deze website.

 

Tarief

 

Als uitgangspunt bereken ik een basisuurtarief.

Daarnaast bied ik voor elk volgend uur een staffelkorting aan (met een maximum van 10%).

Neem voor informatie vrijblijvend contact met mij op.

Werkwijze

Tarief

 

Werkwijze/Tarief
Anker 2
bottom of page